Zabýváme se distribucí a poradenstvím v oblasti přípravků na ochranu rostlin, dále foliární výživou rostlin, průmyslovými hnojivy a komoditním obchodem. Ve spolupráci s našimi obchodními partnery jsme schopni dodat jakékoliv pesticidy, osiva a hnojiva registrovaná pro použití v České republice dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, dále zákona 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči ve znění pozdějších předpisů.

Dále máme v nabídce stále se rozšiřující paletu přípravků na ochranu rostlin, které pocházejí ze souběžných dovozů a jsou v České republice řádně zaregistrovány.

Naším cílem je být pro zemědělce dlouhodobým spolehlivým partnerem, který je schopen nabídnout kvalitní a cenově dostupné zboží, ale i možnost odbytu komodit za optimálních tržních podmínek a poradenství v oblasti zemědělské prvovýroby.